באישור ההרשמה הינך מאשר/ת את הצטרפותך למועדון הלקוחות של מזל חזוט.
כמו כן ידוע לך כי מזל חזוט תשתמש בפרטים שהזנת לצורך פנייה בהודעות פרסומיות ושיווקיות בערוצי תקשורת שונים.

Powerd by SimplyClub