בעצם מילוי הטופס אני מאשרת את הצטרפותי
למועדון הלקוחות של הולה פשיין, כמו כן ידוע לי
כי אקבל דיוורים פרסומים במייל ובסמס.
 

Powerd by SimplyClub